מסיק זיתים והפקת שמן לבית המקדש באיתמר

 מסיק זיתים והפקת שמן לבית המקדש באיתמר

כתות ח' בפעילות מסיק זיתים והפקת שמן לבית המקדש באיתמר