תלמידי כתות ח' בהפסקה פעילה שהועברה על ידי תלמידי כתות י' של הרב ליאור והרב חג׳ג . יישר כח לתלמידים והר"מים.