תלמידי כיתות ז'- ח' אופים מצות לחג

בכיתות ז' למדנו איך אופים מצות מהודרות ואפינו יחד מצות כשרות למהדרין.