כיתה ט של הרב ראטה לקחה על עצמה להפוך את השטח מזרחית לחדר אוכל ממוזנח לפינת חמד.בהצלחה מוזמנים לבריכת השכשוך ולשבת בפינות הישיבה בעוד כחודשיים עבודה.לוקחים יחד אחריות על הסביבה בישיבה.