תלמידי כיתה ט'2 במפגש עם דניאלה וייס במסגרת הרמת המיזם ל-70 שנות מדינה