מסלול מעלין בקודש:

מיועד לתלמידים שרוצים להעשיר את ידיעותיהם בגמרא ובמקצועות

הקודש: אמונה, תנ"ך ועוד.

מוביל את התוכנית הרב ניר רוזנברג.