תוכנית ההיבחנות בישיבה

החל משנת הלימודים תשע"ה החלה מדינת ישראל בתוכנית היבחנות   "ישראל עולה כתה".

משמעותה עבור תלמידי החטיבה העליונה הינה

  1. למידה משמעותיתלמידה אישית, צורות הבחנות שונות.
  2. צמצום אירועי בחינות הבגרות- אין אירועי בחינה חיצוניות בכתות י'.

מצורף בזאת טבלה המפרטת את תוכנית ההבחנות בישיבה.