שיחה עם הרב שרלו שליט"א

הישיבה כבית מדרש ציוני דתי. החלק העיקרי של הישיבה הוא חינוכם של תלמידינו לאהבת תורה חיבור לעם ישראל וארץ ישראל. הישיבה רואה עצמה כבית מדרש ציוני דתי ומקיימת דיונים ומפגשים לצוות הרמי"ם והתלמידים עם תלמידי חכמים, רבנים ואישי ציבור. נפגשו צוות הרמי"ם והתלמידים עם הרב יובל שרלו שליט"א לשיחה ודיון בנושא 'האם ציונות דתית מחייבת בינוניות אמונית?'.