שיחה עם הרב אדלר לרגל י' בטבת

לרגל י' בטבת, הרב אדלר סיפר לתלמידי ז-ח על דודו הרב סיני אדלר.