בכינוס למדריכים לקראת שבת ארגון, הרב קימל והרב מייטליס העבירו שיחות על תפקיד התנועה ותפקיד ההדרכה.