שבת גיבוש לצוות הישיבה

שבת צוות נעימה ומרוממת התקיימה. תודה לכל מי שנתן יד בהפקה. היה מאוד מגבש ומוצלח.