לקראת יום הכיפורים זכו תלמידי כתה ז' לפעילות חוויתית בעזרת משקפי מציאות מדומה, בה קבלו "סיור מודרך" בבית המקדש, בזמן עבודת יום הכיפורים של הכהן הגדול. אנו תפילה שהמציאות המדומה תהפוך במהרה בימינו לריאלית וממשית.