הבנים השתתפו בצעדת הוקרה לפצועי צה“ל בעקבות המדריך בנימין מגדוד 890 שלחם בחווה הסינית במלחמת יו“כ.כבוד!!