צוות הר"מים של הישיבה ביום עיון חינוכי בישיבת ההסדר ברמת גן

צוות הר"מים של הישיבה יצאו ליום עיון חינוכי בישיבת ההסדר ברמת גן וזכו לשיעור עם הרב אברהם וסרמן ולמפגש עם הרב יהושע שפירא.