פעילות של תלמידי כיתות ט' והדרת לקראת פסח במודעון גיל הזהב