פאנל בנושא החופש הגדול לכיתות ח'-ט'

תלמידי כתות ח'-ט' קיימו פאנל בנושא החופש ואני בהנחיית הרב לדר שעסק בסיטואציות שונות הקשורות לחופש. בפאנל ישבו יועץ מחנך תלמיד ואבא שהתייחסו לדילמות שהרב לדר הראה באמצעות משחק, סרטונים וסיפורים.