ערב כיתה ז' 2

תלמידי כיתה ז'2 קיימו ערב כיתה מהנה בפארק הצנירים קדומים שכלל את המירוץ למיליון וארוחת ערב. היה מגבש ומרומם.