נבחרת השחמט - מקום שני !

ביום חמישי נערכה תחרות השחמט למחוז ההתיישבותי ונבחרת החטיבה זכתה במקום השני. את הנבחרת מנחה ומלווה במשך כל השנה הרב אסף כהן, יישר כוח גדול. 
נבחרת השחמט נבנתה ע"י הרב אסף לאחר שהזמנו כלל התלמידים המעוניינים להצטרף בכדי לקבוע מי יהיה בנבחרת. למיונים נרשמו כ - 40  תלמידים!!! למעשה הנבחרת נבחרה בתהליך ארוך בו כל אחד צריך היה להוכיח את יכולתו, נקבעו 6 בתים, בכל בית, 6,7 תלמידים. שני המקומות הראשונים מכל בית עלו לשלב נוסף. מתוך שישה מקום שלישי מכל הבתים, נבחרו במיון נוסף 4 תלמידים. נשארנו עם 16 תלמידים שחולקו שוב לשני בתים של שמונה תלמידים, ששוב התחרו ומכל בית שלושת המקומות הראשונים נבחרו לנסוע לתחרות. 
התחרות נערכה בכפר הירוק לתלמידי החינוך ההתיישבותי והשתתפו בה רק עשרה בתי ספר, אבל דווקא הטובים הגיעו. התחרות היא גם אישית וגם קבוצתית, כאשר מסכמים את הנק' של שלושת הטובים מכל ביה"ס, וזו התוצאה הקבוצתית.  בתחרות זכינו במקום השני, שהוא הישג מעולה ויישר כוח לכל המשתתפים: 
מכיתות ז': חגי טמיר, ליאור אנגרט, דוד ברויט,  מכיתה ט' הליכות: שילה כהן, אריאל גולדברג ואיתן ולנר 
יישר כוח גם לארבעת נציגי החטיבה העליונה: מכיתה י': אוריה יפרח, ניתן וקלסר, דניאל צוויק, ומכיתה י"א אהרון נריה רוזנפלדר.