מצוינות תורנית | ראש הישיבה הרב יעקב מיטליס

מצוינות תורנית | ראש הישיבה הרב יעקב מיטליס

הציונות הדתית מתמודדת עם אתגרים חינוכיים מורכבים מאוד ומחנכת לערכים נשגבים ומגוונים, אנו מחנכים  את תלמידינו לחיי תורה, תרומה למדינה ומעורבות בחברה וגאים בכל תלמיד שמגיע לקצונה בצה"ל או לתפקידים בכירים במדע או בתקשורת, ועל כך תפארתנו .

אנו מחנכים את בנינו שיש ערך עליון להיות שקועים בלימוד תורה לבניין האישיות, מדגישים את החשיבות לשאוף לתפקידים תורניים. אם אנחנו כציבור לא נדגיש את שאיפתנו שבוגרי החמ"ד יגיעו לעמדות מפתח בתחום התורני תחום זה לא ישאר בריק, אוכלוסיות אחרות ימלאו אותו. אם אנו לא נעודד לימוד תורה  במשך שנים רבות מי יהיו הרמי"ם בישיבות התיכוניות בדורות הבאים? מי יהיו רבני הערים או רבנים ראשיים?

מלבד כל האמור יש לנו אידיאל נוסף שגם אנשי המדע, הצבא והאקדמיה יהיו אנשי תורה, אנו צריכים לעודד את תלמידינו לראות את פרופסור אומן, פרופסור הרשקוביץ ודומיהם שהם אנשי מדע בכירים אך גם אנשי תורה כדמויות לחיקוי .

רק אם נתמיד בכיוונים חינוכיים אלו נזכה שיקויים בנו הפסוק:"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש."  

אנו משוחחים עם התלמידים הבוגרים ברוח דברים אלו אנו משתדלים להדריך אותם "לכוון גבוה" ומעודדים להגיע ליחידות מובחרות  בצה"ל אך לא פחות מכך אנו מעודדים את תלמידינו שיהיו שקועים בתורה שנים רבות כדי שהציונות הדתית תעמיד שדרה איכותית של לומדי תורה שינהיגו את עם ישראל מכח גדולתם בתורה.