מפריחים את הישיבה

תלמידי החטיבה, ביוזמה ברוכה, הכשירו שטח הפקר בישיבה לגינה פורחת. יישר כח!