כחלק מההכנות לחודש ארגון , הגיע לחטיבה מזכל"בנ"ע שהעביר מפקד עוצמתי לתלמידים. היה מקסים.