מפגש עם האדמור מצ'אנז

הישיבה כבית מדרש ציוני דתי. החלק העיקרי של הישיבה הוא חינוכם של תלמידינו לאהבת תורה חיבור לעם ישראל וארץ ישראל. הישיבה רואה עצמה כבית מדרש ציוני דתי ומקיימת דיונים ומפגשים לצוות הרמי"ם והתלמידים עם תלמידי חכמים, רבנים ואישי ציבור. במהלך הקיץ ביקר צוות הרמי"ם במוסדות החינוך של חסידות צאנז בנתניה, בסופו נפגשנו עם האדמו"ר עצמו וקיבלנו ברכה לחינוך תלמידינו והצלחתם.