מפגש המשך בכפר הירוק לחיזוק הקשר

תלמידי כתות י', יחד עם תלמידי י'-יא' מישיבת הליכות עולם ותלמידות מאולפנת להב"ה, השתתפו במפגש גומלין  עם תלמידי הכפר הירוק בבית ספרם, ישבו יחדיו (בנים עם בנים ובנות עם בנות) לבניית בית ספר משותף.