מעלין בקודש  -  חשיבה מדעית  -  מסלול סביבתי

הכתות הן הטרוגניות והחלוקה למסלולים הינה לפי רצון התלמיד והתאמתו. ניתן לעבור ממסלול למסלול בנקודות יציאה.

הלימוד במסלול בהיקף 4 ש"ש.

בנוסף, מתקיימים ימי שיא לכל מסלול בתחומו. 

מסלול מעלין בקודש:

 למי מיועד?

לרוצים להעשיר את ידיעותיהם בגמרא ובמקצועות הקודש: אמונה, תנ"ך ועוד.

 מהם ימי השיא?

חברותות עם ההסדר, מפגש עם רבנים, סיורים חווייתיים בתחום. 

מסלול חשיבה מדעית:

 למי מיועד?

לרוצים להעשיר את ידיעותיהם במתמטיקה ובמדעים.

 מהם ימי השיא?

ימי השיא יתקיימו בשיתוף עם אוניברסיטת אריאל.

מסלול סביבתי:

למי מיועד?

לרוצים להעשיר את ידיעותיהם בלימודי סביבה וארץ ישראל.

מהם ימי השיא?

סיורים בשומרון עם פעילויות שטח כמו ניווט, הישרדות וכן פעילויות בנייה.