מסיק זיתים

כל תלמידי ז-ח יוצאים לסייע לחקלאות היהודית בשומרון, התלמידים יוצאים ליום של מסיק זיתים ביישוב איתמר ומבקרים גם בחווה החקלאית שומעים על החקלאות העברית בזמן הזה.