מידעון פרשת שמיני

בס"ד

הורים ושותפים יקרים

חזרנו מחופשה ארוכה, חופשת הפסח לעוד כחודשיים של למידה ועשייה ברוכה. חזרנו עם כוחות מחודשים נכונים לסיים את השנה בצורה טובה ומרוממת.

פרשת שמיני- אין הדבר תלוי אלא בי

"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו...", פרשת שמיני פותחת את דבריה בעיצומו של היום השמיני למילואים, ראש חודש ניסן, יום הקמת המשכן. ביום הזה מצווה אהרון להיכנס אל הקודש לעשות את עבודתו ואת עבודת העם, בכדי להביא למצב של השראת השכינה על המשכן ועל ישראל. ואכן כך עושים אהרון ובניו, שוחטים, מקטירים ומקריבים והכל על פי ציווי משה מפי הקב"ה. ובסיום העבודה "וישא אהרון את ידו אל העם ויברכם...", מברך אהרון את העם, יש מפרשים כי ברכם ברכת כהנים

אך אז מגיע הפסוק "ויבא משה ואהרון אל אהל מועד...". שואל רש"י בשם המדרש למה נכנסו? ומשיב "כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואומר: ידע אני שכעס הקב"ה עלי, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל, אמר לו למשה: משה אחי, כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי, מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל.". אהרון רואה כי למרות כל עבודתו וכל קרבת הקורבנות השכינה לא ירדה לישראל, ולוקח את האחריות על עצמו "בשבילי לא ירדה שכינה לישראל" והוא מתבייש.

בדרך העולם כל צרה אישית שבאה על האדם, האדם תולה את האשמה בכולם חוץ מאשר בו עצמו, בחבר, בהורים, במורים ובמציאות ועוד. כמובן כאשר הצרה היא צרת רבים, צרת הכלל, קל יותר ו"טבעי" לתלות את האשמה באחרים. אך אהרון מלמד אתנו כי בעת צרה אישית ואפילו כללית מוטל על האדם לקחת אחריות ולתלות את האשמה עליו עצמו, לראות במה יש לו חלק אישי בקושי, ומה הוא עצמו יכול לשנות ולהשתפר באופן אישי.

נלמד אנו בעצמנו, לקחת אחריות על מצבים קשים ולא לתלות באחרים את הבעיות. כאשר אנו מצביעים באשמה על אחר, אצבע אחת מופנת לאחר אבל שלוש אצבעות מופנות כלפיי האדם עצמו! "אין הדבר תלוי אלא בי!".  

אספת הורים מחצית ב'

"רק מעט יוכל הבית לעשות בעד חינוך הילד מבלי עזר מביה"ס, אבל כמעט ואין היא פעולת ביה"ס בעד החינוך בלי עזר הבית" (הרש"ר הירש חורב 393)

 
אנו בסיומה של תקופת לימודים ברוכה
בשבועיים הקרובים נערכות בישיבה ישיבו פדגוגיות על ידי הצוות החינוכי בישיבה על מנת להצמיח, לגדל ולקדם כל תלמיד במקומו.
אנו מזמינים אתכם ההורים להיפגש לחשיבה משותפת, מהי הדרך בה נוכל אנו בישיבה לסייע לתלמידינו לצמוח ולגדול בתורה, חכמה ודעת.
חשוב לנו להדגיש כי מומלץ לבוא לאסיפה יחד עם הבנים, בכדי שהמפגש יהיה משמעותי.    
 
נפגש בעז"ה ביום שני יב' אייר התשע"ז(8.5.17) בין השעות 16:00-20:00 בישיבה.
 

לו"ז לכיתות יא'-יב'

מצורף בקובץ לוחות בגרויות ומתכונות לכיתות יא'-יב', על תגבורים וימי עיון נודיע בהמשך.

מה יהיה לנו השבוע...

יום ראשון כז' ניסן :

11:00-12:00כתות ט' –יב'  סיפורו של ר' דב לנדאו ניצול מהתופת .

יום שני כח' ניסן :  יום הזיכרון לשואה ולגבורה

9:45  ז'-יב'  התכנסות בחדר אוכל לטקס הזיכרון 

יום רביעי ל' ניסן

כתה ח4 יוצאת לסיור שלח!

מיום ראשון עד חמישי כתות יב' יצאות לחפירות ארכיאולוגיות !

 
שבת שלום