מורשת קרב מבצע סיני

הרב פולק בסיפור מבצע סיני לכתות ט כחלק מסדרת הרצאות על מורשת קרב.