מגמת תיאטרון

"יצור לו כל אחד באמת ובתמים מה שנשמתו מראה לו ,יוציא את תנובתו הרוחנית מן הכוח אל הפועל" )אורות הקודש א'(

אומר הרב קוק: כל אדם נדרש להוציא את עולמו הרוחני מן הכוח אל הפועל בצורה אמיתית וישרה וכתוצאה מכך תיחשף "האמת הגדולה". מגמת תיאטרון פותחת לתלמידים צוהר למרחבים תרבותיים, עשירים ומגוונים ,מעבר לגבולות הזמן והמקום .

למגמת תיאטרון במוסד הלימודים, ערך מוסף רב, התורם לאישיותם של התלמידים ומלווה אותם בהמשך דרכם .

מטרת המגמה לתת לתלמיד סביבה לימודית שונה שבה יזכה להכיר לעומק את האדם שהוא. היכרות כזו מביאה למפגש מרתק עם יתרונותיו, הנקודות המייחדות אותו ועם החלקים בהם הוא צריך להשתפר ולהתחזק ,ובכך נוצרים העצמה וחיבור בין הנפש לנשמה.

התכנים יותאמו במיוחד להשקפת עולמה הדתית של הישיבה ובד בבד יעודדו את התלמיד ליצירה אישית ,לחיזוק הביטחון העצמי ,ליכולת עמידה ודיבור מול קהל, ובעיקר לנסוק על כנפי הדימיון.

המגמה הינה מגמת בוטיק ומספר המקומות בה מוגבל.

תלמידי המגמה יידרשו להכין ולהגיש משימות ועבודות ביצירה אישית וקבוצתית. זוהי מגמה בה לוקח התלמיד אחריות על קבוצתו ולומד לעבוד בשיתוף פעולה וכבוד הדדי לאורך כל השנה.

לימודי התיאטרון מושתתים על שילוב בין קריאה, צפייה, התנסות מעשית,סדנאות והפקות )הפקות בי"א -י"ב( .

תוכנית הלימודים היא תלת שנתית . כאשר הבחינה העיונית היחידה היא בסוף י"ב. לעומתה הבחינה המעשית מתקיימת גם בי"א וגם בי"ב.

המגמה תנוהל ע"י שחר ישי - שחקן תיאטרון בארץ ובסין , בוגר בית צבי -בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה ומכללת סמינר הקיבוצים לתואר ראשון בהוראת תיאטרון ובימוי.

שחקן תיאטרון הקאמרי, תיאטרון אורנה פורת והתיאטרון הארצי לילדים ולנוער.

למגמה זו תתווסף עלות כספית בס"ך 300 ש"ח לשנה.