מגמת מדעי המחשב

לימוד מדעי המחשב כולל נושאים מעניינים, עדכניים ומאתגרים המפתחים חשיבה יצירתית, ופתרון בעיות. מדעי המחשב הנו נושא מרכזי בימינו בכל תחום דעת , שליטה בתחום דעת זה הנה חובה במאה ה 21- ..

תוכנית הלימוד ברמה של 5 יח"ל:

חלק א' - 40% הערכה חלופית:

כיתה י': מבוא למערכות מידע - ACCESS

בחינת הבגרות היא בניית פרויקט שבסיומה התלמיד נבחן על הפרויקט במעבדה, בפני בוחן חיצוני.

חלק ב' – 60% : כתה י"א: התלמידים יקבלו מידע ראשוני על הכלים המרכזיים בשפת התכנות JAVA שהנה שפה עדכנית ומשתמשים בה רבות בעולם ההי-טק המודרני.

במהלך הוראת שפה זו ילמדו התלמידים, כיצד לגשת לבעיה, כיצד לבטא רעיונות בשפה פורמלית וכיצד לכתוב את תכניותיהם בסגנון בהיר וקריא. כמו כן יוצגו הכלים המרכזיים להתמודדות עם בעיות מורכבות: הליכים ומבני בקרה.

ההוראה במגמה מורכבת מלימוד עיוני ומתרגול במעבדה. הלימוד במעבדה ינוצל לתרגול מעשי של הנושאים ולביסוסו של הידע התיאורטי, שנרכש בכיתה. שיטת הלימוד מתבססת על ניתוח בעיות ועל הצעת דרכים לפתרונן. המבחנים ייערכו, כשחומר העזר פתוח לעיון.

כתה י"ב: מבני נתונים- יישום נושאים בשפת התכנות שנלמדה: רשימות, מחסנית, תור, עצים, רקורסיה.

מודלים חישוביים- תחום העוסק בהפשטה של תהליכים חישוביים שמדעי המחשב עוסק בהם למודלים חישוביים פשוטים יותר. פתרון חידות,אוטומטים וכיו"ב.

המגמה מיועדת לתלמידים בעלי חשיבה מתימטית הניגשים לבגרות במתימטיקה ברמה של 5 יח"ל ,או שלומדים ל 4-יח"ל בציון 85 ומעלה.