מגמת מדעי החברה

מגמת מדעי המדינה מורכבת משני מקצועות:

מדעי המדינה ) 2 יח"ל ( וכלכלה ) 2 יח"ל (

בנוסף-עבודת חקר במדעי המדינה) 1 יח"ל(.

חלוקת הלימוד:

בכתה י' : מדעי המדינה.

בכתה י"א: מדעי המדינה וכלכלה. בסוף השנה בגרות פנימית בשתי יחידות במדעי המדינה .

בכתה י"ב: כלכלה ועבודת חקר. בסוף השנה נבחנים בבגרות חיצונית על שתי היחידות בכלכלה והגשת העבודה.

מדעי המדינה:

מטרת על:  בוגרי המגמה יגלו מעורבות פוליטית בחברה בה הם פועלים, וידעו כיצד ביכולתם להשפיע על מה שקורה במדינה. ניתן להשפיע רק כאשר מכירים כיצד עובדת המערכת המדינית-פוליטית...את ההיכרות הזו נעשה במגמה .

במהלך השיעורים מדברים כל הזמן על אקטואליה כל אירוע שמסעיר את המדינה, ומעסיק את התקשורת.

פעם בשנה יוצאים לסיור בכנסת / בית המשפט העליון.

חומר הלימוד מתחלק לשבעה מאמרים:

*השתתפות פוליטית *מפלגות *בחירות והצבעה *תקשורת המונים *דעת קהל והמרחב הציבורי *משטר, שלטון ואפיון משטרים *לגיטימציה ויציבות השלטון.

כלכלה:

בלימודי הכלכלה יתייחסו התלמידים לתופעות כלכליות אקטואליות בישראל ובעולם. התלמידים ילמדו על מושגים חשובים ששומעים עליהם באמצעי התקשרות השכם והערב:

ריבית, מונופול, בנק ישראל, אינפלציה, אבטלה, מאזן תשלומים, תוצר לאומי גולמי....ועוד..

ההבנה הבסיסית במושגי יסוד אלו יקנו לתלמידים בסיס חשוב להמשך הדרך בבואם לנהל את כספם בשום שכל.