מגמת הי טק

כללי:

בעולם הטכנולוגי בו אנו חיים כיום, חשיפה לנעשה בתחום זה הוא כורח המציאות.

מחשב, טלפון מכונית וכל מכשיר מכני/ אלקטרוני/ או חשמלי הם טכנולוגיה מתקדמת שעלינו לדעת את העקרונות עליהם הם בנויים, ואת זאת אכן אנו מלמדים בישיבה.

תלמידי המגמה מקבלים חשיפה טכנולוגית ברמה של 9 יח"ל "בהנדסת מכונות" כמקצוע ראשי והתמחות במכטרוניקה.

וזאת בנוסף למקצועות הלימוד הרגילים, כך שבסיום הלימודים זכאים הבוגרים לתעודת בגרות ובנוסף לתעודה טכנולוגית, המקנה להם עדיפות בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה במקצועות הטכנולוגיים.

מקצועות הלימוד הם:

כיתה י'- פיזיקה טכנולוגית, סרטוט, רובוטיקה לתכנות ב EASY C מול בקר .VEX

כיתה יא'- בניית רובוטים ותכנות מול בקר ARDUINOבסביבת . C

בסוף השנה תלמידים נגשים לבחינות בגרות ב 3 יח"ל בבקרת מכונות.

כיתה יב'- מכטרוניקה,)סרטוט SOLIDWORKS , תכנות בקר ARDUINO ( בקרה .

בסוף השנה תלמידים מגישים עבודת גמר בהתמחות מכטרוניקה 5 יח"ל.

לרשות התלמידים בישיבה מעבדה משוכללת להתנסות במקצועות הנ"ל.