מגמת ביולוגיה

תכנית הלימודים במגמת ביולוגיה, נלמדת ברמה של 5 יח"ל, עליהן נבחנים התלמידים בסוף יב'.

החלק העיוני:

א. שלושה נושאי ליבה )חובה( – המהווים את תשתית הידע להבנת הנושאים האחרים .

כל אחד מנושאי הליבה מייצג רמת ארגון שונה:

התא, מבנה ופעילותמייצג את הרמה התאית של האורגניזמים.

גוף האדם בדגש הומיאוסטזיסמייצג את רמת האורגניזם השלם.

אקולוגיהמייצג את רמת הארגון של המערכת האקולוגית.

ב. נושא העמקה אחד)בחירה( – בהוראת נושא זה, יש העמקה של ידע שהתלמיד רכש במהלך לימוד נושאי הליבה.

פיזיולוגיה השוואתיתנבחר מבין שלושה נושאים.

החלק המעשי:

א. מעבדהמעבדה חוקרת.

ב. ביוחקרסיור אקולוגי ועבודת חקר מעשי.

הרכב הציון

הערכה חיצוניתשלושה נושאי ליבה )חובה( +נושא העמקה אחד – 52% .

מעבדה – 18% . הערכה בית ספריתביוחקר + סיור – 30% .בהמשך לימודים אקדמאים המקצוע מקנה בונוס מדעי של 25 נקודות.

ידע בביולוגיה נדרש בצבא לחובשים ופרמדיקים ומהווה בסיס חשוב ללימודי המשך במקצועות: ביוטכנולוגיה, רפואה, רוקחות, ווטרינריה וחקלאות, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה, רפואה אלטרנטיבית, הנדסה גנטית, חקר המוח ועוד.