מגמת ארץ ישראל

יעוד ומטרה-

חיבור התלמיד לארצו, מורשתה, תולדותיה ונופיה וזאת הן ע"י הענקת ידע נרחב וכלים להמשך למידה ומחקר בעתיד והן ע"י חיבור רגשי ונשמתי לארץ ישראל וזאת במסגרת לימוד חוויתי ובניית אווירה נעימה ומשפחתית.

סדר הלימוד והבחינות :

כיתה י' – ההר המרכזי, יהודה ושומרון, יחידה אחת.

כיתה י"אירושלים לדורותיה, שתי יחידות.

כיתה י"בצפון ישראל, יחידה אחת + עבודת גיאוטופ

עבודה עצמית מונחית ומודרכת, יחידה אחת.

נושאי הלימוד-

מקצוע לימודי ארץ ישראל הוא מקצוע רב תחומי הכולל עיסוק בתחומי דעת רבים הקשורים לא"י ולסיפורה :

ההיסטוריה של ארץ ישראל, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, גיאולוגיה, בוטניקה וזאולוגיה.

דרך הלימוד-

שיעורים עפ"י תוכנית הלימודים והנושאים השונים תוך שימוש בספרי הלימוד המותאמים ליחידות הלימוד ותוך הסתייעות בתרשימים, מפות וסרטים.

סיורים-

מרכיב חשוב ביותר בתמהיל של לימודי המגמה הם הסיורים המתבצעים בהתאם לחומר הנלמד

בכיתה ותוך השענות על רשימת אתרי חובה אשר על חלקם ישאלו התלמידים בבחינות הבגרות.

לכל יחידת לימוד יבוצעו שני סיורים :

כיתה י' – 2 סיורים.

כיתה י"א – 4 / 5 סיורים.

כיתה י"ב – 2 סיורים.