מבצע חמישית

מבצע חמישית בישיבה יצא לדרך בתחנות הפעלה וניחושים. כיתות ז'3 וח'4 זכו במקום הראשון השכבתי.