מאסטר שף בכיתה

תודה להורי התלמיד עילאי שטרהל שקיימו בכיתתו מאסטר שף לתלמידים. התלמידים היו אלופים.