לקראת המיצ"ב בעברית תלמידי כיתות ח' לומדים ונהנים בימי עיון מושקעים בהובלת צוות לשון