למידת הלכות פסח בכיתות ז'

לקראת החג התחלנו בכיתות ז' ללמוד הלכות פסח והתקדמנו בלימוד הגמרא.