קיימנו בישיבה יום הכנה לשרות משמעותי לתלמידי כתות יא'. התלמידים השתתפו בסדנאות שהועברו ע״י קצינים בכירים במיל בינהם תת אלוף מחטי״ם ומגדי״ם במיל.