לכבוד י' בטבת, יום הקדיש הכללי, יצאו תלמידי כתות ט'  סיור בבית הזכרון לשואה ולגבורה באריאל, סיור שאנו מקיימים שנים רבות עם אירינה ניצולת שואה שהקימה יחד עם בעלה את המוזיאון מכספם הפרטי .