כיתות ט' במסע לעבדה ולשמרה עם השומר החדש

מסע לעבדה ולשמרה לכיתות ט' עם השומר החדש. מסע משמעותי מגבש ואיכותי בתוכנו. מעבר לטיולים ולהתנדבויות התקיימה לאחר כל פעילות מעגל שיח בו שוחחנו על המשמעות של הפעולות והבנים שיתפו בתובנותיהם.