כיתה ט'2 במפגש עם בני קצובר באלון מורה

במסגרת הקמת מיזם ל-70 שנות מדינה, תלמידי ט'2 ט2 בחרו לעסוק בנושא ההתיישבות בשומרון ויצאו לאלון מורה לשמוע את סיפור ההתיישבות מפי בני קצובר.