כינוס ושיחה של רה״י לכבוד חנוכה ביום א' של החג לכיתות ז'-יב'