יום עיון של הרמ"ים באלון מורה

הישיבה כבית מדרש ציוני דתי. החלק העיקרי של הישיבה הוא חינוכם של תלמידינו לאהבת תורה חיבור לעם ישראל וארץ ישראל. הישיבה רואה עצמה כבית מדרש ציוני דתי ומקיימת דיונים ומפגשים לצוות הרמי"ם והתלמידים עם תלמידי חכמים, רבנים ואישי ציבור.  צוות הרמי"ם נפגש עם הרב אליקים לבנון שליט"א, רבה של המועצה האזורית שומרון, לדיון בסוגיות חינוכיות של נוער השומרון בעת הזו.