יום עיון לקראת פורים

יום עיון מרתק בישיבה לקראת פורים עם שיחה מפי הרב אליהו שרביט שליט"א ושיעורי בחירה שהועברו ע"י הר"מים.