יום כישרונות צעירים בכיתות ז'-י'

כיתות ז-י קיימו יום של כשרונות, כל תלמיד שרצה הופיע בפני המחזור בכשרון המיוחד לו, בנגינה, ספורט, קסמים ועוד. היה מקסים ומרגש לראות את הכשרונות והפרגון של החברים.