יום הזיכרון לאדמו"ר מפיאסצנה

בד' חשוון יום הזיכרון לרבי קלונימוס קלמיש שפירא - האדמו"ר מפיאסצנה  ציינו תלמידי שכבת ט' את  יום הרצחו בידי המרצחים הגרמנים ימ"ש. האדמו"ר נודע כהוגה חסידי דגול והתפרסם בזכות חיבוריו החדשניים בתחום החינוך החסידי, בהם ספרו "חובת התלמידים". האדמו"ר התמקד במיוחד בחינוך בני הנוער, ובספריו הוא פיתח שיטת חינוך בראי החסידות, בה הוא מנסה להנחיל בין היתר, את עבודת החסידות, המורכבת מחשיבה ורגשות עמוקים, לבני נוער צעירים. במשנתו החסידות הוא שילב בין תורות חסידות קוז'ניץ, חסידות קרלין וחסידות חב"ד.