חמד של תורה כתות ט' בלימוד משותף וטיש עם מועדון גיל הזהב