חיזוק הקשר - מפגשי דתיים חילונים עם תלמידי ביה"ס בכפר הירוק

תלמידי הכפר הירוק ביקרו בישיבתנו, במסגרת סדרת מפגשים לחיזוק הקשר בין מגזרים בחברה הישראלית שמתקיימת זו השנה השנייה. במהלך המפגש התקיימו פעליות חברתיות וערכיות לחיבור והכרות עם המגזר השני והתקיים פאנל תלמדים ומורים בהנחיית העיתנואי עמנואל שילה. התלמידים זכו לברכות של ראש המועצה המקומית קרני שומרון - מר יגאל להב, מפקחת החינוך החברתי במנהל לחינוך התיישבותי - הגברת ענת זמל והמפקחת של החמ"ד בחינוך ההתיישבותי - הגברת יפה פרנס, שכיבדו בנוכחותם את האירוע. המפגש שהתקיים בא' בשבט, יום הלווייתו של ראש הישיבה לשעבר, הרב קרוב זצ"ל. אין דרך יותר יפה לסמל ולחתום את דרכו של הרב אשר פעל לקירוב הלבבות בין המגזרים ולהשתת חינוך ערכי בביה"ס ממלכתיים חילוניים. מחכנכים לאחדות ולא לאחידות.