חדר מחשבים חדש

בשעה טובה התחדשנו בחדר מחשבים חדש בישיבה בסיוע מרכז יב"ע.