והדרת פני זקן

כתות ח' ו-י' בשיתוף פעולה נפלא של לימוד ופעילות משותפת עם קשישות הקהילה, במסגרת פרוייקט והדרת. יישר כח!